عکس / کشف مقبره جواهرساز سلطنتی فرعون مصر

عکس / کشف مقبره جواهرساز سلطنتی فرعون مصر
مقامات مصری از کشف مقبره فراعنه در شهر الاقصر در جنوب این کشور خبردادند که مربوط به جواهرساز سلطنتی است و قدمت آن به بیش از سه هزار و 500 سال قبل در دوران سلسله هجدهم فراعنه برمی گردد. این قبرستان در کرانه رود نیل و در کنار مقبره اشراف و مقامات ارشد حکومت فراعنه قرار دارد.

عکس / کشف مقبره جواهرساز سلطنتی فرعون مصر