عکس / پست توئیتری ظریف درباره انتخاب مجدد خود به عنوان وزیر خارجه

عکس / پست توئیتری ظریف درباره انتخاب مجدد خود به عنوان وزیر خارجه
ظریف در صفحه توئیتری خود نوشت: از اینکه از سوی نمایندگان مردم ایران تایید شدم، مفتخرم: تاییدی بر اینکه تعامل سازنده ایران با جهان ادامه خواهد یافت.

عکس / پست توئیتری ظریف درباره انتخاب مجدد خود به عنوان وزیر خارجه