عکس: واکنش باورنکردنی جنین به گریه های مادر!

عکس: واکنش باورنکردنی جنین به گریه های مادر!
نتایجی که محققان با بررسی گریه مادران بر روی جنین به دست اوردند بسیار شوکه کننده و عجیب است. محققان با تحقیق بر روی مادران باردار از تاثیر گریه کردن و ناراحت شدن مادر بر روی جنین در دوران بارداری و پس از تولد آگاه شده و با نتایج شوکه…

عکس: واکنش باورنکردنی جنین به گریه های مادر!