عکس های جدید از زندگی مردم در کره شمالی

عکس های جدید از زندگی مردم در کره شمالی
بازدیدهای رسانه‌ای از کره شمالی هم صرفا با نظارت دولت این کشور است و خبرنگاران و عکاسان فقط حق دارند به محل هایی بروند که دولت به آن‌ها اجازه می‌دهد….

عکس های جدید از زندگی مردم در کره شمالی