عکس ناسا از برف و یخ روی سطح مریخ

عکس ناسا از برف و یخ روی سطح مریخ
تصویری که ناسا به تازگی منتشر کرده برف و یخ را بر سطح مریخ نشان می‌دهد. برف بر روی مریخ برخلاف زمین، از دی‌اکسید‌کربن جامد یا یخ خشک تشکیل شده است.

عکس ناسا از برف و یخ روی سطح مریخ