عکس: صید ماهی ۱۰۲ کیلوگرمی در بلاروس

عکس: صید ماهی ۱۰۲ کیلوگرمی در بلاروس
ماهیگیر تازه کار بلاروسی موفق به صید گربه ماهی ۱۰۲ کیلویی از رودخانه دنیپر کشور بلاروس شد. صید ماهی ۱۰۲ کیلوگرمی در بلاروس به گزارش ایسنا از روسبالت، این ماهیگیر…

عکس: صید ماهی ۱۰۲ کیلوگرمی در بلاروس