عکس: شیرین‌ کاری تازه احمدی‌ نژاد!

عکس: شیرین‌ کاری تازه احمدی‌ نژاد!
با فشار رئیس دولت دهم برای شروع مسکن مهر در اطراف تهران این زمین توسط وزیر سابق راه و شهرسازی معرفی شده بود… رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار خواهان توقف هرگونه اقدام اجرایی در فاز ۸ پردیس (دره بهشت) به دلیل ابطال مصوبه الحاق بخشی از این پارک…

عکس: شیرین‌ کاری تازه احمدی‌ نژاد!