عکس/ شناسایی کودک بهت‌زده هنگام حمله داعش به مسجد امام زمان(عج)

عکس/ شناسایی کودک بهت‌زده هنگام حمله داعش به مسجد امام زمان(عج)
کودک خردسالی که تصویرش هنگام حمله داعش به مسجد شیعیان در پایتخت افغانستان در بسیاری از رسانه ها قرار گرفت شناسایی شد.

عکس/ شناسایی کودک بهت‌زده هنگام حمله داعش به مسجد امام زمان(عج)