عکس: سوتی باورنکردنی در مراسم اسکار ۲۰۱۷

عکس: سوتی باورنکردنی در مراسم اسکار ۲۰۱۷
در فیلم چهره‌های از دست رفته سال از جان چپمن تهیه‌ کننده فیلم از استرالیا به عنوان طراح لباس فقید یاد شد، در حالی که وی زنده است و با دیدن این گاف به شدت مضطرب و به هم ریخته شده است. وی می گوید با دیدن عکس خودم در…

عکس: سوتی باورنکردنی در مراسم اسکار ۲۰۱۷