عکس: سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه صربستان

عکس: سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه صربستان
حدود ۲۰ مسافر ایران ۵ روز است که در فرودگاه بلگراد صربستان در محلی نگهداری می‌شوند. سرگردانی مسفافران ایرانی در فرودگاه صربستان به گزارش عصرایران به نقل از بی بی سی؛ با…

عکس: سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه صربستان