عکس: زیباترین امضا ثبت شده در گینس

عکس: زیباترین امضا ثبت شده در گینس
یک فرد سودانی با الهام از طبیعت زیباترین امضای جهان را به نام خود ثبت کرده است، این امضا از سوی کارشناسان گینس به عنوان زیباترین امضای جهان در کتاب…

عکس: زیباترین امضا ثبت شده در گینس