عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک چوپان

عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک چوپان
عکس روز نشنال جئوگرافیک تصویری از یک خانواده چوپان در نزدیکی شهر لاپاز (La Paz) پایتخت کشور بولیوی را نشان می دهد که برای به ثبت رساندن یک عکس به…

عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک چوپان