عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک چوپان رومانیایی

عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک چوپان رومانیایی
عکس امروز نشنال جئوگرافیک چوپانی باگله اش را در خارج از روستای برن شهر ترانسیلوانیا رومانی نشان می‌دهد.   عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک چوپان رومانیایی

عکس روز نشنال جئوگرافیک از یک چوپان رومانیایی