عکس / حضور همسر رئیس جمهوری ترکیه بین مسلمانان پناهجوی میانماری

عکس / حضور همسر رئیس جمهوری ترکیه بین مسلمانان پناهجوی میانماری
امینه اردوغان همسر رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه پس از سفر به بنگلادش با مسلمانان پناهجوی میانماری دیدار کرد.

عکس / حضور همسر رئیس جمهوری ترکیه بین مسلمانان پناهجوی میانماری