عکس: جاسازی 100 کیلو تریاک در بار هندوانه!

عکس: جاسازی 100 کیلو تریاک در بار هندوانه!
جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از کشف بیش از ۱۰۰ کیلو تریاک از جاسازی کامیون هندوانه در مشهد خبر داد.

عکس: جاسازی 100 کیلو تریاک در بار هندوانه!