عکس: جابه جایی ۷۲ گوسفند با خودرو وَن!

عکس: جابه جایی ۷۲ گوسفند با خودرو وَن!
پلیس راه  اسلواکی یک راننده خودرو وَن را به علت حمل غیرمجاز ۷۲ بره گوسفند متوقف کرد! رکنا: پلیس، راننده یک خودرو وَن در اسلواکی را به دلیل حمل ۷۲ بره گوسفند توقیف کرد. این کشاورز که این میزان گوسفند را در دوطبقه ماشینش جا داده بود قصد داشت فاصله…

عکس: جابه جایی ۷۲ گوسفند با خودرو وَن!