عکس/ ثبت بزرگترین قلعه شنی دنیا در گینس

عکس/ ثبت بزرگترین قلعه شنی دنیا در گینس
بزرگترین قلعه شنی دنیا که طی مدت سه هفته در دویسبورگ آلمان ساخته شده در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. این قلعه با استفاده از 3500 تن شن و ماسه ساخته شده و ارتفاع آن 16.68 متر است. رکورد قبلی بزرگترین قلعه شنی 14.84 متر بوده است.

عکس/ ثبت بزرگترین قلعه شنی دنیا در گینس