عکس: توئیت معنادار رئیس جمهور درباره فتنه

عکس: توئیت معنادار رئیس جمهور درباره فتنه
توئیت معنادار حجت الاسلام حسن روحانی درباره فتن.

عکس: توئیت معنادار رئیس جمهور درباره فتنه