عکس: تمجید «امیرتتلو» از «الهام چرخنده»

عکس: تمجید «امیرتتلو» از «الهام چرخنده»
امیرحسین مقصودلو (امیرتتلو) با انتشار تصویری از الهام چرخنده در اینستاگرامش، از وی تمجید کرد.

عکس: تمجید «امیرتتلو» از «الهام چرخنده»