عکس / تصادف زنجیره‌ای عجیب بر اثر سیل در شبه جزیره کریمه

عکس / تصادف زنجیره‌ای عجیب بر اثر سیل در شبه جزیره کریمه
بر اثر سیل و طوفان شدید گل و لای در شبه جزیره کریمه واقع در جنوب اوکراین، تعداد زیادی خودرو در یکی از اتوبان‌های این منطقه با یکدیگر برخورد کردند.

عکس / تصادف زنجیره‌ای عجیب بر اثر سیل در شبه جزیره کریمه