عکس/ ترامپ با همسر و دخترش حال تماشای خورشیدگرفتگی

عکس/ ترامپ با همسر و دخترش حال تماشای خورشیدگرفتگی
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به همراه همسر، دختر و پسرش از کاخ سفید خورشیدگرفتگی را تماشا کردند.

عکس/ ترامپ با همسر و دخترش حال تماشای خورشیدگرفتگی