عکس: این هم از قالیباف فول آپشن!

عکس: این هم از قالیباف فول آپشن!
در حاشیه توصیف علی مطهری از قالیباف به عنوان یک مدیر اجرایی قوی و توصیه بر به کار گیری او در کابینه، مسعود ماهینی این کارتون را در نیش خط…

عکس: این هم از قالیباف فول آپشن!