عکس: اینجا مرز میان مکزیک و آمریکاست!

عکس: اینجا مرز میان مکزیک و آمریکاست!
تصویری بسیار جالب از مرز میان کشور های مکزیک و امریکا که با چوب حصار کشی شده است.

عکس: اینجا مرز میان مکزیک و آمریکاست!