عکس / امیر سابق قطر در بیمارستان

عکس / امیر سابق قطر در بیمارستان
پس از مدتها عکسی از حمد بن خلیفه امیر سابق قطر منتشر شد. او برای جراحی پایش که دچار شکستگی شده در یک بیمارستان بستری شده است.

عکس / امیر سابق قطر در بیمارستان