عکس / آثار هنری بر تن حیواناتی که قرار است قربانی شوند!

عکس / آثار هنری بر تن حیواناتی که قرار است قربانی شوند!
در تصاویر زیر مراسم سنتی تزئین شتر برای قربانی کردن در روز عید قربان در پاکستان را می‌بینید.

عکس / آثار هنری بر تن حیواناتی که قرار است قربانی شوند!