عکس/هم اکنون مصلای تهران/محل تشییع پیکر شهدای آتش‌نشان فاجعه پلاسکو

عکس/هم اکنون مصلای تهران/محل تشییع پیکر شهدای آتش‌نشان فاجعه پلاسکو

عکس/هم اکنون مصلای تهران/محل تشییع پیکر شهدای آتش‌نشان فاجعه پلاسکو