علی دایی در دانشگاه! +عکس

علی دایی در دانشگاه! +عکس
علی دایی  برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ثبت نام کرد. علی دایی در دانشگاه!

علی دایی در دانشگاه! +عکس