علم‌الهدی: بی‌توجهی به بحران‌های سیاسی سبب سقوط ما می‌شود / جریانی در کشور برقراری ارتباط با آمریکا را برای تداوم قدرتش می‌خواهد

علم‌الهدی: بی‌توجهی به بحران‌های سیاسی سبب سقوط ما می‌شود / جریانی در کشور برقراری ارتباط با آمریکا را برای تداوم قدرتش می‌خواهد
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با بیان اینکه جریانی در کشور برقراری ارتباط با آمریکا را برای تداوم قدرت می‌خواهد، گفت: شکستن هیبت و صلابت رهبری برای جریانات مقابل ما یک اصل شده است.

علم‌الهدی: بی‌توجهی به بحران‌های سیاسی سبب سقوط ما می‌شود / جریانی در کشور برقراری ارتباط با آمریکا را برای تداوم قدرتش می‌خواهد