عربستان به دنبال تغییر نظام حاکم قطر/ دوحه میزبان مخالفان سعودی

عربستان به دنبال تغییر نظام حاکم قطر/ دوحه میزبان مخالفان سعودی
بحران روابط محور سعودی با قطر در حالی وارد مسائل ممنوعه شده و خط قرمزها را پشت سر گذاشته است که هر یک از طرفین با اتخاذ مواضع تند و خطرناک به دنبال مقابله به مثل با طرف مقابل است.

عربستان به دنبال تغییر نظام حاکم قطر/ دوحه میزبان مخالفان سعودی