عجیب ترین مسابقه ورزشی در طول تاریخ! +عکس

عجیب ترین مسابقه ورزشی در طول تاریخ! +عکس
مسابقه تنیس بین “گلادیس روی” و “ایوان آنگر” که در سال ۱۹۲۵ بر روى هواپیماى در حال پرواز در فرانسه انجام شد! این مسابقه هوایی به عنوان اولین از نوع…

عجیب ترین مسابقه ورزشی در طول تاریخ! +عکس