عجیب ترین مجسمه جهان در فرانسه +عکس

عجیب ترین مجسمه جهان در فرانسه +عکس
مجسمه هایی بسیار عجیب در بندر مارسی فرانسه نصب شده است که در نگاه اول توجه هر توریستی را به خود جلب می کند. این مجسمه که Les Voyageurs (مسافران)…

عجیب ترین مجسمه جهان در فرانسه +عکس