عاقبت استخدام‌های نجومی در شهرداری

عاقبت استخدام‌های نجومی در شهرداری
پرونده باز استخدام‏ شورای شهر را نباید از یاد برد. استخدام‌هایی که براساس برنامه شورای شهر در سال ۹۲ متوقف شده بود مگر براساس یک شرط که آن هم دستور شهردار پای حکم استخدام بود. با این حال بسیاری می‌گویند که این استخدام‌ها سیاسی و در جریان انتخابات در شهرداری رخ داده است و بیم آن می‌رود که با کاندید شدن دوباره قالیباف در شهرداری این استخدام‌های انتخاباتی تکرار شود.

عاقبت استخدام‌های نجومی در شهرداری