ظریف: برای آمریکایی‌ ها ویزا صادر نمی‌کنیم

ظریف: برای آمریکایی‌ ها ویزا صادر نمی‌کنیم
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص اقدام متقابل در زمینه سیاست مهاجرتی رییس جمهور آمریکا توضیحاتی ارائه کرد.

ظریف: برای آمریکایی‌ ها ویزا صادر نمی‌کنیم