طولانی ترین و کوتاه ترین جنگ های جهان کدامند؟ +تصاویر

طولانی ترین و کوتاه ترین جنگ های جهان کدامند؟ +تصاویر
طولانی‌ترین جنگ تاریخ بین هلند و جزایر سیسیلی بود که از سال ۱۶۵۱ تا ۱۹۸۶ به طول انجامید. جنگ زانزیبار بین انگلستان و زانزیبار کوتاه‌ترین جنگ تاریخ است. این جنگ…

طولانی ترین و کوتاه ترین جنگ های جهان کدامند؟ +تصاویر