طارمی، دم دست ترین بازیکن برای قربانی شدن!

طارمی، دم دست ترین بازیکن برای قربانی شدن!
مهدی طارمی مهاجم سرحپوشان پایتخت، به دلیل اتفاقات رخ داده در بازی با الریام، روز های بسیار سختی را سپری می کند. کلا فوتبال مان عجیب است و آدم هایی که پیگیرش شده اند از خود فوتبال مان عجیب تر. بیایید مروری کنیم روی شرایط این روزهای مهدی طارمی. الان…

طارمی، دم دست ترین بازیکن برای قربانی شدن!