صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی برای یکی از مدیران تلگرامی

صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی برای یکی از مدیران تلگرامی
وکیل مدافع یکی از مدیران تلگرامی بازداشتی از صدور قرار وثیقه برای موکلش خبرداد. به گزارش  مهر، ایمان میرزاده در جمع خبرنگاران در خصوص اخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیران…

صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی برای یکی از مدیران تلگرامی