صدا زدن اسم شوهر ممنوع! +تصاویر

صدا زدن اسم شوهر ممنوع! +تصاویر
میلیون‌ها نفر از زنان هندی هرگز اسم کوچک همراهشان را صدا نکرده‌اند. این سنت شدیداً در مناطق روستایی رعایت می‌شود، اما در مناطق شهری نه‌چندان. اکنون مبارزاتی آغازشده که زنان…

صدا زدن اسم شوهر ممنوع! +تصاویر