صبای قم صفر – پرسپولیس 2/فاصله پرسپولیس با تراکتورسازی 6 امتیاز شد

صبای قم صفر – پرسپولیس 2/فاصله پرسپولیس با تراکتورسازی 6 امتیاز شد
پرسپولیس در هفته نوزدهم لیگ برتر با نتیجه دو بر صفر صبای قم را شکست داد.

صبای قم صفر – پرسپولیس 2/فاصله پرسپولیس با تراکتورسازی 6 امتیاز شد