شیوه عجیب مجازات اعدام در ژاپن

شیوه عجیب مجازات اعدام در ژاپن
روش مجازات قاتلین در کشور ژاپن به صف اعدام مشهور است، در این روش مجرمین در زندان شرایط سختی را گذرانده و اجازه دیدار با کسی را ندارند. در ژاپن فرد محکوم به اعدام فقط در صبح روز مجازات از زمان مرگ خود آگاه می‌شود و معمولاً مجرمان به خاطر…

شیوه عجیب مجازات اعدام در ژاپن