شیامالان با «شکاف» گیشه امریکا را فتح کرد

شیامالان با «شکاف» گیشه امریکا را فتح کرد
تریلر روان‌شناسانه و ترسناک «شکاف» (Split) جدیدترین ساخته ام. نایت شیامالان موفق شد با بیش از 40 میلیون دلار فروش افتتاحیه، رکورد پرفروش‌ترین فیلم گیشه آخر هفته امریکا را به نام خود ثبت کرد.

شیامالان با «شکاف» گیشه امریکا را فتح کرد