شکایت عجیب سارق فراری از پلیس! +عکس

شکایت عجیب سارق فراری از پلیس! +عکس
“دیوید دیویس” سارق فراری که در آرایشگاهی در کنتیکات، موقع اصلاح موهایش از سوی پلیس ردیابی و دستگیر شد، پس از گرفتن عکس در زندان، او به خاطر وضعیت نامناسب…

شکایت عجیب سارق فراری از پلیس! +عکس