شهری که کبوتر‌هایش عقابند!

شهری که کبوتر‌هایش عقابند!
در منطقه اونالاسکای آلاسکا جمعیت عقاب ها به قدری زیاد است که گردشگران از انان به عنوان کبوتران شهر یاد می کنند! رکنا: در منطقه اونالاسکای آلاسکا به قدری تعداد…

شهری که کبوتر‌هایش عقابند!