شهباززاده از آلانیا اسپور رضایت‌نامه گرفت/ مقصد استقلال است یا پرسپولیس؟

شهباززاده از آلانیا اسپور رضایت‌نامه گرفت/ مقصد استقلال است یا پرسپولیس؟

شهباززاده از آلانیا اسپور رضایت‌نامه گرفت/ مقصد استقلال است یا پرسپولیس؟