شفیعی: جای خالی رفیعی پر نشده است

شفیعی: جای خالی رفیعی پر نشده است
مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تأکید کرد که این تیم برای قهرمانی در لیگ برتر هرگز ناامید نخواهد شد.

شفیعی: جای خالی رفیعی پر نشده است