شرایط بسیار سخت ازدواج در کره شمالی! +عکس

شرایط بسیار سخت ازدواج در کره شمالی! +عکس
کشور کره شمالی محدودیت های بسیاری برای شهروندانش در نظر گرفته است، در این کشور شهروندان برای هرکاری که می خواهند انجام دهند، از سفر گرفته تا ازدواج و ……

شرایط بسیار سخت ازدواج در کره شمالی! +عکس