سیم کارتم را تا دو میلیارد تومان خواستند ندادم!

سیم کارتم را تا دو میلیارد تومان خواستند ندادم!
 در این بخش گفت و گوی جام جم با مردی جوان که دارای سیم کارتی رند است را می خوانید، وی می گوید، سیم کارتم را دو میلیارد خواستند ندادم!…

سیم کارتم را تا دو میلیارد تومان خواستند ندادم!