سید حسن نصرالله: شخصا از اسد خواستم که در انتقال داعش از قلمون همکاری کند / هر دستی برای تجاوز دراز شود، قطع می‌شود

سید حسن نصرالله: شخصا از اسد خواستم که در انتقال داعش از قلمون همکاری کند / هر دستی برای تجاوز دراز شود، قطع می‌شود
دبیرکل حزب‌الله لبنان گفته است که برای کسب موافقت و همکاری رئیس‌جمهوری سوریه، با توافق تخلیه عناصر گروه تروریستی داعش از مرز لبنان، با وی دیدار کرده است.

سید حسن نصرالله: شخصا از اسد خواستم که در انتقال داعش از قلمون همکاری کند / هر دستی برای تجاوز دراز شود، قطع می‌شود