سوژه ملوانان در ماه عسل یک سوژه درجه یک بود

سوژه ملوانان در ماه عسل یک سوژه درجه یک بود
مصطفی کیایی کارگردان جوان کشورمان، با ارسال پیامی به احسان علیخانی، مجری برنامه ماه عسل نوشت:  سوژه ملوانان در ماه عسل یک سوژه درجه یک بود. شب گذشته در پنجمین…

سوژه ملوانان در ماه عسل یک سوژه درجه یک بود