سهم نفت از درآمدهای دولت در 6 ماه اخیر

سهم نفت از درآمدهای دولت در 6 ماه اخیر
وزیر امور اقتصادی و دارایی سهم نفت از بودجه دولت در شش ماه اخیر را ۲۷ درصد اعلام کرد و گفت: سناریوی قیمت نفت در بودجه ۹۶ بر اساس کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.

سهم نفت از درآمدهای دولت در 6 ماه اخیر

نصب تلگرام فارسی