سندرز به ترامپ: پاسخگوی تبعات اقدامات خود باش

سندرز به ترامپ: پاسخگوی تبعات اقدامات خود باش
«قانون مراقبت بهداشتی آمریکایی (AHCH) موسوم به «ترامپ کر» مارس 2017 با هدف لغو قانون اوباماکر ارائه شد.

سندرز به ترامپ: پاسخگوی تبعات اقدامات خود باش